DOZELENĚ

Příroda, ticho, ústranní

DOZELENĚ je individuální, sebepoznávací, transformačně odpočinkový zážitek, který vám umožní být sám se sebou v bezpečné náruči přírody. Nabízí možnost strávit několik dní, ideálně týden, v tichu a ústranní.

Originální maringotka Na Radosti se stane vaší meditační jeskyní. Jak vzácný čas, který věnujete sami sobě, strávíte, je jen na vás.

💚 Můžete cokoliv. Nemusíte nic.

Chci DOZELENĚ

Na jeden den za 1.600 korun / na týden za 9.000 korun

  • V ceně je zahrnuto ložní prádlo, ekodrogerie, dřevo na oheň
  • Minimální délka zážitku jsou 2 noci. Doporučená 7 dní
  • Seznamte se s podmínkami zážitku

👉 Chci zjistit volné temíny a rezervovat si DOZELENĚ

Zážitek zahrnuje

  • soukromí 5000 m2 zeleně včetně vodního biotopu s molem
  • zázemí originální, plně vybavené maringotky (kuchyňka vč. ledničky, sprcha s teplou vodou, topení, ta nejpohodlnější postel s výhledem na vodní hladinu, lůžkoviny, knihovnička, hry, jógamatka, ekologické přípravky na nádobí a mytí, čaje, kávu, atd.)
  • pitnou a užitkovou vodu, elektrickou energii

Zažijte přírodu jinak

Příroda je tady a teď. Na nic si nehraje.

Nic neradí, nic nevysvětluje, neargumentuje.

Zrcadlí podstatu Bytí. Inspiruje.

Ztište svou mysl a zaposlouchejte se.

„Nenajdeš štěstí v žádném z předmětů světa, je v nás.“ Eduard Tomáš

Co je to DOZELENĚ?

„terapie“ založená na intenzivní interakci člověka s přirozeným přírodním prostředím s významným vlivem samoty a ticha

 Jde o vědomé bytí a zpřítomnění se v bezpečné náruči přírody a harmonizaci elementárních energií

Zážitek je vhodný pro každého, kdo má odvahu být sám se sebou, nechat v tichu a ústranní promluvit potlačované části své bytosti – emoce, pocity, bolesti, touhy… Navázat hlubší komunikaci se sebou, svou duší. Pobyt v tichu, ústranní a přírodě přináší intenzivní odpočinek, klid, pocit propojení se sebou, přírodou, univerzem.

„NICNEDĚLÁNÍ JE PROSTOR, SKRZE KTERÝ K NÁM PROMLOUVÁ NAŠE BOŽSTVÍ“

Každý člověk prožije zážitek jinak, je sám sobě terapeutem, má možnost čisté komunikace sám se sebou bez projikovaných intervencí jiných lidí. Je to možnost se zastavit, s láskou se spojit se svou duší a božstvím, dopřát si čas jen pro sebe, přijmout se takový, jaký jsem a mnohem víc…

Elementární energie v naturterapii

Elementy jsou základními nosiči a kvalitami života. Jednoduchou prací s jednotlivými elementy či jejich kombinacemi dochází k jejich doplňování a posílení.

Vyladěním a doplněním jednotlivých prvků dochází k harmonizaci celého člověka, regeneraci, ozdravení, doplnění sil a energie, aktivizaci kreativity a radosti ze života. Lze s nimi pracovat jak na mentální, energetické rovině, tak na té fyzické, hmotné.

VODA – Energii vody si doplníme především pitím čisté pramenité vody. S vodou můžeme pracovat jako s nosičem informací, programovat ji (slovem, mantrou, obrazem, myšlenkou, zvukem) a vědomě se ladit. Voda čistí tělo uvnitř i vně, odplavuje, vyplachuje, čistí a léčí.

ZEMĚ – Zemskou energii můžeme snadno harmonizovat pomocí vhodných potravin, lehkou očistnou stravou. Vhodné je vědomé jezení, energetizace jídla. Strava pochází z Matky Země, skrze ni jsme vyživováni. Je důležité uzemění, propojení se s zemskou mateřskou energií planety skrze vizualizaci a pobyt v přírodě.

OHEŇ – Energii ohně nejlépe vyladíme skrze pohyb. Díky pohybu naše tělo spaluje a čistí, naše mysl se uvolňuje, plyne. Ideální je vědomá chůze, cvičení, intuitivní tanec.

VZDUCH – Element vzduchu se zhmotňuje skrze náš dech. Vědomé dýchání přináší energii, čistí, vylaďuje. Dýchání světla/energie/lásky/ při vizualizaci harmonizuje celou naši bytost.

PODSTATA – Napojení se na podstatu skrz přítomný okamžik přináší spojení se s širším/vyšším/hlubším JÁ, duší, duchem, božstvím, vědomím, podstatou, Bytím.  Přítomné pozorování, vnímání synchronicit, vědomá činnost, meditace pomáhají ladit jednotlivé vrstvy/části naší bytosti v harmonický celek.

Naturterapie v kontextu

EKOPSYCHOLOGIE je oborem, který zkoumá pychologické, spirituální a terapeutické aspekty vztahu člověka s přírodou. Zaměřuje se na otázky životního prostředí a na odpovědnost za ochranu životního prostředí a jiných druhů. Jde o primární syntézu psychologie a ekologie. Tento termín poprvé přinesl americký sociální historik Theodor Rozsak. Informace z prostředí české ekopsychologie najdete na webu ekopsychologie.cz. Více informací o tomto moderním oboru zjistíte na ecopsychology.org , kde je ekopsychologie definována jako obor, který je umístěn na průsečíku vícero výzkumných oblastí jako je psychologie, ekologie, spiritualita a environmentální filosofie, přičemž není omezena žádnými disciplinárními hranicemi. Jednoduše řečeno ekopsychologie zkoumá synergický vztah mezi osobním zdravím/pocitem spokojenosti a zdravím našeho domova – planety Země.

Naturterepie dle mé optiky naplňuje určité myšlenky ekopsychologie v praxi a vede člověka k aktivnímu prožívání a vnímání situací ve kterých se vztahuje jeho já k vyššímu já přírody.

TERAPIE TMOU patří mezi techniky omezené zevní stimulace, stejně jako naturterapie. Jde o velmi starou transformační techniku s kořeny v Tibetu. Do Evropy ji před 15 lety přinesl německý psycholog a cestovatel Holger Kalweit. Když jsem se před 10 lety rozhodla absolvovat první pobyt ve tmě, jela jsem přes celou republiku do malé dřevěné chatky se suchým záchodem. Během deseti let prodělala tato metoda v Čechách neobvyklý boom a dnes si můžete vybrat ze skoro dvou desítek možností, kde pobyt ve tmě strávit. Liší se mírou luxusu, cenou i kvalitou průvodců. Více informací o pobytech ve tmě nejdete na  stránkách www.terapie-tmou.eu.

Naturterapie má stejnou podstatu jako terapie tmou. Jedinec je po dobu několika dní dobrovolně vytržen ze svého životního prostředí a konfrontován sám se sebou v samotě, tichu, tmě nebo přírodě, v bezpečném prostoru bez nutnosti řešit existenciální okolnosti. Fenomén tmy je nahrazen přírodou, která nám jako tma zrcadlí svým vlastním univerzálním jazykem. Pobyt ve tmě není vhodný pro každého. Pobyt v ústranní v rámci terapie přírodou je alternativou, která nabízí trochu jinou cestu – cestu světla – do stejného cíle – k sobě sama, jako zdravému, šťastnému a tvořivému člověku.

PENTAGRAM neboli pěticípá hvězda je magický symbol – symbol člověka (mikrokosmu), který znázorňuje veškerou elementární energii. Jeho trojúhelníkové prvky představují 4 fyzické živly (oheň, vodu, zemi a vzduch) a 5. element známý jako podstata (éter, božská energie, vědomí, … ). Pentagram je posvátným křížem těchto pěti elementů. Zakreslený cípem nahoru a v kruhu je pro mágy nejvyšším symbolem ochrany. Původně jde o pohanský symbol známý již 4000 let před Kristem jako symbol Velké Matky Bohyně – symbolizoval planetu Venuši. Šlo o mocný ženský princip, který vším prostupuje, vše udržuje a chrání. Symbol uctívali jak staří Řekové, středověcí alchymisté, hermetici, zednáři i křesťané.

Pentagram je znakem mikrokosmu, kromě elementárních energií znázorňuje i 5 fází lidského života (zrození, zrání, dospělost, stárnutí a smrt), je i symbolem člověka pěvně stojícího na zemi, hlavou vztyčenou k nebi a rucemi rozpřaženými v rovnováze a gestu přijímání. Připomíná nám, že člověk je jednota, stejně jako kosmos nebo svět a má být v rovnováze. Pokud není, přichází nespokojenost, nemoce a pocit, že nic není jak má být. Pentagram nám ukazuje na podstatu bytí, nejhlubší kořeny pravdy, která nám pomáhá se rozpomínat na to jak žít v jednotě sami se sebou a se svým okolím.

V rámci naturterapie znázorňuje pentagram především 5 elementárních energií, jejichž doplněním dochází k harmonizaci člověka, jeho životních a tvořivých sil.